Online

Online podnikanie a funkčné vzťahy s verejnosťou

Asi každá, či už väčšia alebo menšia firma, začínajúca alebo už známejšia podnikateľská činnosť, sa museli oboznámiť s pojmom PR, respektíve s Public Relations. Sú to doslova vzťahy s verejnosťou a teda snaha o ich budovanie. Samozrejme to platí aj v online prostredí, kde sa nejakým spôsobom musíme priblížiť užívateľom. A to napr. vo forme relevantných a zaujímavých textov, ktoré budú prezentované ako pr články Seolight.

  • Ide teda o spôsob prezentácie svojho brandu, respektíve služieb alebo produktov, ktoré tento predáva. Takýmito článkami sa dajú predstaviť verejnosti.

práca s notebookmi

Mali by tak byť hlavne informatívne, pravdivé a písané s tým, že si s nimi budujete imidž vášho podnikania. Gramatická gramotnosť je v nich samozrejme takisto vítaná ako aj celková štylistika, ktorá dokáže toho dosť napovedať.

  • V tomto ohľade vhodného štylizovania textu je skutočne vhodné rozmyslieť si, pre akú cieľovú skupinu vlastne píšete primárne. Mali by to byť potenciálni zákazníci a záujemcovia, ktorým by ste tak mali písanie a štýl vyjadrovania prispôsobiť.

muž s laptopom

Možno sa pýtate, aký je rozdiel medzi formou takejto prezentácie a klasickou platenou reklamou.

Pozitívnou stránkou platenej reklamy je možno jej rýchlosť, s ktorou je zhotovená a aj s akou prináša svoje výsledky. Pri PR naopak treba rátať s tým, že ide spravidla o dlhodobý proces. Ten sa ale častokrát vypláca, pretože prináša niečo viac, než len krátke slogany. Je to vlastne príležitosť informovať užívateľov o konkrétnej téme skutočne bohatým spôsobom. K ďalšiemu pozitívu sa dá zaradiť fakt, že takáto prezentácia nie je násilná (nemala by byť). Ja viem, že vašim záujmom je hlavne predať svoje služby, lenže užívatelia takto nerozmýšľajú. Tí skôr podľahnú obsahu, ktorý sa bude tváriť ako zaujímavý článok, na ktorý si následne môžu vytvoriť svoj názor.