Nezařazené

O predaji firiem

Pri predaji spoločnosti sú obom zúčastneným stranám, kupujúcemu a predávajúcemu, vytvárané vhodné a výhodné podmienky pre uskutočnenie obchodu. Kupujúci kupuje spoločnosť, ktorá je bez pohľadávok a záväzkov, označená ako účtovne čistá. Za to garantuje predávajúci spoločnosti. Spoločnosť, ktorá realizuje celý priebeh obchodu vytvorí kúpno-predajnú zmluvu a vybaví všetky potrebné náležitosti, ktoré súvisia so samotným uskutočnením sa daného obchodu. Pripraví náležité písomnosti, zmluvy, dokumenty, ktoré odovzdá zúčastneným stranám a jednotlivým úradom a inštitúciám, podľa presne určených stanov a platnej legislatívy. Výhodou realizácie kúpy spoločnosti pomocou sprostredkovateľskej spoločnosti je jedinečná možnosť odvedenia všetkých potrebných listín a správ bez účasti kupujúceho. Kupujúci môže daný čas využiť iným spôsobom pre neho zmysluplným a naplňujúcim.

nástroje podnikania

Predaj sro prebieha určitým postupom, ktorý je zverejnený krok po kroku na našej internetovej stránke. V našej databáze spoločností, ktoré sú určené na predaj, nájdete spoločnosti s históriou a bez histórie. Aký je medzi nimi rozdiel? Vyplýva z ich názvu. Spoločnosti bez histórie, sú bez minulosti, to znamená, že nikdy nepodnikali a vznikli za účelom predaja. Spoločnosti s históriou, sú s minulosťou, to znamená, že vykonávali podnikateľskú činnosť, ktorú ukončili, ale nedošlo k ich likvidácii a výmazu z Obchodného registra.

svet biznisu

Sú určené a pripravené na predaj so všetkým potrebným, čo je pre jeho uskutočnenie potrebné a nevyhnutné. Môžu sa radiť do skupiny platcov dane z pridanej hodnoty. Takže aj na základe tohto delenia spoločností určených na predaj si môžete zadať vami požadované kritéria a na ich základe sa rozhodnúť pre spoločnosť, ktorá s vami rezonuje. Potom už zostáva len uzavrieť zmluvu a čakať na oznámenie o zápise do Obchodného registra. Deň zápisu do Obchodného registra, je deň, kedy sa spoločnosť stáva vašou, kedy môžete naštartovať vaše podnikanie a naplno sa venovať vašej práci, vášmu poslaniu so zámerom dosiahnutia vašich stanovených cieľov a plánov.