Business

Proces predaja S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k bežným formám podnikania na Slovensku. Tento druh podnikanie patrí už dlhodobo k najpoužívanejším podnikateľským činnostiam. Spoločnosť s ručením obmedzeným vystupuje, ako právnická osoba, ktorá má svojich spoločníkov. Spoločnosť môže mať 2 formy buď budete podnikať výlučne sám to znamená, že okrem vás nebude nikto kto by spoločnosť vlastnil výlučne okrem vás alebo budete mať vo firme aj niekoľko spoločníkov. Ak budete mať spoločníkov potom sa na vás bude viazať spoločenská zmluva, ktorej sú súčasťou všetci jej spoločníci. Spoločenská zmluva zahŕňa všetky dôležité záležitosti , ktoré sa týkajú všetkých spoločníkov vo firme vrátane vás.

Predaj

Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Každá spoločnosť najprv, ako vznikne musí mať vyplatené základné imanie celej firmy, ktoré je v minimálnej výške 5000€.O samotnej spoločnosti a tiež o podmienkach jej založenia sme si už, čo to povedali poďme si teraz predstaviť, čo sa skrýva pod pojmom predaj spoločnosti s ručením obmedzením. Predaj sro a ich cena vám ponúka možnosť zaobstarať si už založenú spoločnosť s ručením obmedzením. Spoločnosť je už založená, a to znamená, že ma splatene základné imanie celej spoločnosti. Taktiež má zriadené všetko, čo týka spoločnosti, a tiež to, čo spoločnosť potrebuje. Ceny už založených spoločností sa pohybujú v rozmedzí od 800 až do nejakých 2000€.

Predaj

Takouto spoločnosťou môže byť napríklad rady- made spoločnosť. Ide o novodobú a inovatívnu možnosť, ktorá vám ponúka spoločnosť, ktorá bola založená výlučne na následný predaj. Dalo by sa, preto povedať, že ide o novovzniknuté spoločnosti. Vyhnete sa tak zdĺhavým krokom, ktoré je povinne absolvovať pri každom založený firmy, teda v tomto konkrétnom prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. Taktiež nemusíte riešiť administratívne, právnické a obchodné záležitosti, ktorým ani vôbec nemusíte porozumieť. O to sa už, ale postaráme mi.