Business

Predaj Firiem ready-made

V dnešnej dobe sa môžete stretnúť s pojmom predaj ready-made sro 41business spoločnosti s ručením obmedzeným. Ide o inovatívnu možnosť, ako si zaobstarať spoločnosť s ručením obmedzeným za rozumnú cenu. Tato možnosť je výhodná hlavne pre osoby, ktoré chcú začať podnikať, čo najskôr. Tieto osoby chcú presadiť svoje nápady a chceli by to začať realizovať, čo v najkratšom čase. Ready-made sú novozaložené spoločnosti, ktoré vznikli kvôli tomu, aby boli neskôr predané. Začať podnikať môžete prakticky ihneď od podpisu zmluvy. Tieto novovzniknuté spoločnosti nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti so žiadnym podnikaním. Znamená to, že nikdy nevykonávali žiadnu činnosť a ich vznik bol uskutočnený len kvôli ich následnému predaju v krátkej budúcnosti. To, že predtým nevykonávali žiadnu činnosť, keďže sú to novovzniknuté spoločnosti vám len zaručuje, že nemajú žiadne záväzky či pohľadávky.

Predaj

Založenie novej spoločnosti by vás stalo nemalo času. Pokiaľ takú spoločnosť chcete založiť niečo to potrvá. Pri ready-made spoločnostiach to máte oveľa rýchlejšie a hlavne jednoduchšie. Okrem iného potrebujete “všeličo” vybaviť či zariadiť. Pri zakúpení konkrétnej ready-made spoločnosti ide len o bežne formality potom už je len na vás akou cestou biznisu pôjdete. Pri kupé ready-made máte možnosť, ako nový majiteľ zmeniť meno, sídlo či predmet podnikania. Ready-made majú zriadené všetky potrebné záležitosti, ktoré potrebujete na vaše podnikanie.

ready-made

Sú napríklad riadne zapísané v obchodnom registri a tiež majú pridelené identifikačné číslo organizácie. Spoločnosti sú tiež registrované pre daň z príjmu. Okrem týchto “veci” majú vystavené platne živnostenské oprávnenie, ktoré budete potrebovať pre vaše nadchádzajúce podnikateľské činnosti. Okrem časového benefitu je tu ešte jedna a to dosť podstatná výhoda. Ready-made spoločnosti majú splatené základné imanie v plnej výške. To je v minimálnej výške 5000€. Z tohto vyplýva, že ušetrite nie len kopec času, ale aj nejaké tie financie, ktoré sa vám v novom biznise určite zídu.